Общи условия за ползване

   ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА www.simonagifts.com 

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате сайта www.simonagifts.com.
Приемането и съгласието с настоящите Общи условия е задължително условие за използването на сайта.
Общите условия влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за първи път сайта. Те са приложими при всяко посещение и използване на уебсайта.
Уебсайтът www.simonagifts.com е собственост на “СИМОНА 2023” ЕООД.
Настоящите Общи условия представляват споразумение между всеки един от регистрираните и нерегистрираните потребители на Уебсайта и Собственика на уебсайта и имат за цел да уредят условията, при които Собственика на уебсайта предлага информационните ресурси, стоки и търговски услуги на потребителите през уебсайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес www.simonagifts.com (наричан по-долу за краткост уебсайта).
С ползването на интернет сайта всеки Потребител заявява, че има правото, пълномощията и дееспособността да сключи и да бъде обвързан с тези условия.
С приемане на настоящите Общи условия Потребителят дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни, както във връзка с настоящите Общи условия и използването на интернет сайта, така и по повод на дейността на доставчика на услугите.

С предоставянето на информация (контактна и информация, свързана с поръчка на получателя на услуги) на интернет сайта, получателят на услугите се съгласява, че доставчикът на услугите може да влезе в контакт с получателя във връзка с информацията, която е изпратил.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

 1. Наименование на фирма: “СИМОНА 2023” ЕООД, ЕИК: 207323524;
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, п.к. 4400 бул./ул. Стоян Ангелов № 32, вх. Б, ет. 3, ап. 5;
 3. Данни за кореспонденция:
 • служебен имейл за комуникация с клиенти: info@simonagifts.com
 • телефон за комуникация с клиенти: 0883403204;
 1. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
(3) Орган за алтернативно решаване на спорове (АРС)
Обща помирителна комисия към Комисия за защита на потребителите със седалище град София
Адрес: гр. София, пл. Славейков 4 А
Електронна поща: adr.sofia@kzp.bg
Уебсайт: http://www.kzp.bg
Телефон +35929330517
Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани в онлайн чат или по електронна поща всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч., като Доставчикът ще предостави отговор в рамките на 48 часа.

III. ДЕФИНИЦИИ
По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:
• „НИЕ“, „СОБСТВЕНИКА“, „ДОСТАВЧИКА“ е “СИМОНА 2023“ ЕООД;
• „САЙТА“, „СТРАНИЦАТА“, “ПЛАТФОРМАТА“, „ОНЛАЙН МАГАЗИН“, е уебсайта www.simonagifts.com.;
• “ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, юридическо лице или друго правно образувание, посещаващи и/или ползващи, по какъвто и да е начин уебсайта и електронния магазин www.simonagifts.com само за лична употреба с нетърговска цел, при условие да спазва и да се съобразява с всички авторски права и съответните означения;
• „КЛИЕНТ“ е всяко лице което е влязло в договорни отношения със Доставчика, във връзка с използването на продуктите и/или услугите, предоставяни на или от www.simonagifts.com;
• „ПРОДУКТИ/СТОКИ“ са представените за продажба картини от речни камъчета на стойка с рамка, рисувани с акрилни бои и др., и които са предназначени изцяло за лична употреба и с нетърговска цел;
• „ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ“ – операция или операции, извършени чрез автоматични или неавтоматични средства като например: събиране, записване, организиране, съхраняване, блокиране, изтриване или унищожаване на данни за потребителите на услуги от сайта;
• „АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ“ е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни.
• “ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра),
• „ПОРЪЧКА“ е всяка постъпила в базата данни на Доставчика информация за закупуване на продукти от каталога на уебсайта на Доставчика.
• „НЕРЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ“ е всеки потребител, който не отговаря на критериите за регистриран потребител.
• „РЕГИСТРИРАН ПОТРЕБИТЕЛ“ е всеки потребител, създал собствен потребителски профил и регистрирал се да ползва услугите, достъпни чрез уебсайта.
• „ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ“ е обособена част уебсайта, съдържаща информация за регистрирания потребител, изисквана от собственика при регистрацията и съхранявана от собственика, като достъпът до потребителския профил от регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на регистрирания потребител да ползва определени услуги, до които достъпът е ограничен.

IV. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Собственикът на www.simonagifts.com събира и обработва лични данни на потребителите на уебсайта при стриктно спазване на разпоредбите на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Собственикът на уебсайта полага всички необходими усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта срещу неправомерно обработване. Дocтaвчиĸът oбpaбoтвa личнитe дaнни нa Πoтребителите нa ocнoвaниe чл. 6, aл. 1, б. „б“ oт GDРR – oбpaбoтвaнeтo e нeoбxoдимo зa изпълнeниe нa дoгoвop, пo ĸoйтo cyбeĸтът e cтpaнa или на основание чл. 6, ал. 1, б. „а“ от GDPR – на основание изрично предоставено от Потребителя съгласие.
За повече информация моля запознайте се с Политиката ни за поверителност.

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Потребителите на www.simonagifts.com имат възможност да сключват договор за покупко-продажба на предлаганите в платформата продукти, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на
  електронния магазин на Доставчика;
 2. Да преглеждат продуктите и информационните ресурси на сайта, техните характеристики, цени и др.;
 3. Да получават информация за нови продукти и услуги;

Преди натискане на виртуалния бутон за поръчка е необходимо Потребителят да отметне с тикче в съответното квадратче, че е запознат с Общите условия и Политиката за поверителност и ги приема. С тези действия се извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което се декларира, че Потребителят е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
Заявката поражда действие между страните, когато поръчката бъде потвърдена по телефон. Доставчикът ще се свърже с Потребителя на посочения от Потребителя телефонен номер. В случай, че Доставчикът не успее да се свърже с Потребителя след три позвънявания в три различни дни, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни поръчката.
След потвърждаване на поръчката по телефон, Потребителят ще получи имейл за потвърждение, че поръчката е обработена и потвърдена.
Доставчикът си запазва правото да прекрати едностранно поръчка, направена от Потребителя, като го уведоми предварително, без никакви допълнителни задължения за двете страни и без да носи отговорност за нанесени вреди.
Доставчикът може да откаже обработка на поръчката, когато съществуват основателни съмнения, че поръчката е неавтентична, в това число, че не изхожда от Потребителя.
При неточни или сгрешени данни, предоставени от Потребителя за адрес/имейл адрес за изпращане на продукта, при което същият бъде изпратен на грешния адрес, отговорността е на Потребителя.

VI. РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.simonagifts.com
В сайта www.simonagifts.com можете да пазарувате като регистриран потребител или като гост.

 1. Регистрацията ви дава следните предимства:
 • Проверка на номер на поръчката;
 • Проверка статус поръчката;
 • Запазване на данните на Потребителя за бъдещи поръчки.
  За да се регистрирате като Потрeбител на сайта за сключване на договори за покупко-продажба на продукти и услуги, следва да въведете своя имейл и избрана от вас парола. След въвеждането му във регистрационната форма ще получите автоматичен имейл от Доставчика, че вече имате създаден акаунт. Потребителското ви име е самият ви имейл адрес.
  Ние ще обработваме вашата информация в съответствие с нашата Политика за поверителност.
  С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” или “Регистрация”, Потребителя декларира, че е запознат с тези Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание, задължава се безусловно да ги спазва.
 1. Може да осъществите поръчка и като гост като използвате съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.
  VII. НАЛИЧНОСТ

Повечето от представени продукти в електронния магазин в сайта www.simonagifts.com се изработват след потвърждение на поръчката. Ако някой от продуктите не е наличен то Доставчикът ще уведоми Потребителя за това в срока за потвърждаване на поръчката му.
Доставчикът си запазва правото да откаже изпълнението на поръчката, в случай, че някой продукт не е наличен, без да дължи, каквито и да е било неустойки на Потребителя.

VIII. ЦЕНИ
Всички посочени на уебсайта крайни цени са в лева и са с включен данък добавена стойност. Доставчикът има право да променя цените на продуктите и услугите, които предлага по свое усмотрение, по всяко време и без да e длъжен да уведомява предварително потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на извършване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на цените на продуктите в сайта Доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.
Доставчикът няма да носи отговорност пред Потребителя или трета страна поради оттегляне, на който и да е продукт или услуга от електронния магазин или отказ за обработка, на каквато и да е поръчка.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
Промо кодовете за отстъпки при закупуване на продукти, не важат за продукти, които вече са намалени.
IX. МЕТОДИ НА ПЛАЩАНЕ

Потребителят може да извърши плащането на цената на продукт

на куриера с наложен платеж или чрез банковата си карта през системата на Еконт.
При финализиране на поръчката и потвърждаването ѝ от Потребителя, последният се задължава да заплати цената на поръчката и отново декларира, че е запознат с обстоятелството, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна, както и с настоящите Общи условия. След финализиране и потвърждаване на поръчката от Потребителя системата на електронния магазин изпраща автоматично информационна електронна поща, който потвърждава получаването на поръчката в системата на Доставчика.

X. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА ОТ РАЗСТОЯНИЕ

Потребителят има право да се откаже от един или повече от поръчаните продукти в 14-дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадения продукт е във вида, в който е доставен, в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Българския Закон за защита на потребителя (ЗЗП), освен в случаите на чл. 57 от ЗЗП, а именно:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно, когато договорът предвижда задължение за потребителя да плати, и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие и потвърждение на потребителя, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 7. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
 8. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 9. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 10. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 11. сключени по време на публичен търг;
 12. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати, в случаите, когато:
  а) потребителят е дал изричното си предварително съгласие за започване изпълнението по време на срока за отказ;
  б) потребителят е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;
  в) търговецът е предоставил потвърждение съгласно чл. 48, ал. 2 или чл. 49, ал. 8;
 14. за предоставяне на услуги, които задължават потребителя да плати, когато потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му за извършване на дейности за ремонт, след като услугата е предоставена напълно и изпълнението е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя.

Моля, имайте предвид следните условия за поръчка на продукт от уебсайта: Потребителят няма право да се откаже от сключения договор за покупко-продажба от разстояние за продукт изработени по поръчка на потребителя и съобразно неговите индивидуални изисквания.

Повече относно условията за отказ от договора можете да прочетете в Раздел Условия за връщане на продукт и рекламации.

XI. РЕКЛАМАЦИИ

Клиентите имат право да предявят рекламация на стоката в следните случаи:

 • при констатирани липси;
 • дефекти на стоката;
 • несъответствие с поръчания модел или размер.
  Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали Производителят е предоставил търговска гаранция за тях.
  Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на продавача, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на продавача. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на продавача на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.
  Когато Производителят удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.
  Доставчикът не поема отговорност и не се смятат за основание за Рекламация малки отклонения в цвета, стила и размера на продукта, тъй като става въпрос за продукти ръчна изработка. Поради разлики в мониторите и техните настройки, реалните цветове и текстури на повърхностите на произведенията може леко да се различават от тези на снимките. Поради творческия елемент на работа и индивидуалния подход на всеки творец и занаятчия, при индивидуални поръчки, Доставчикът не поема отговорност за пълната идентичност на изработения продукт с предстaвената снимка.

Повече относно условията за рекламация на продукт можете да откриете в раздел Условията за връщане на продукт.

XII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
• Потребителите нямат право да деактивират или разстройват функционалностите на уебсайта и да осъществяват злонамерени атаки.
• Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на собственика на www.simonagifts.com.
• Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.
• Съдържанието на интернет сайта се определя от собственика на www.simonagifts.com като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.
• Достъпът до сайта може да бъде временно спрян или ограничен с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови услуги/продукти. Поради естеството на Интернет непрекъснатият достъп не може да бъдат гарантиран.
• Собственикът на сайтa има право да използва „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта.
Потребителят се задължава:
• да посочи точен и валиден адрес и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
• да плати цената на заявения от него продукт/услуга;
• да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
• да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
• да спазва законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
• да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
• да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина.
• Собственикът има правото да деактивира или заличи потребителското име и паролата за достъп до потребителския профил на регистрирания потребител и в случай, че регистрираният потребител наруши право на интелектуална собственост на собственика върху съдържащите се на уебсайта – обекти на интелектуална собственост.
• Собственикът може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери в уебсайта за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица включително при условията на Контекстна реклама. С приемането на настоящите Общи условия потребителят се съгласява на вниманието му да бъдат поставяни електронни препратки и рекламни банери при условията на Контекстна реклама.

XIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА на Доставчика
• Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.
• Доставчикът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки. Доставчикът не дава никаква гаранция за коректността или надеждността на съдържанието на сайта. При никакви обстоятелства Доставчикът няма да носи отговорност за загуби или щети, причинени от вашето разчитане на съдържание на уебсайта.
• Доставчикът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
• Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт поради технически причини и др.
• Доставчикът не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този сайт.

 • Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.
 • Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.
 • Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Потребителя в процеса на използване или неизползване на сайта и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.
 • Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформатa.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.
 • Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор зa покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Потребителя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Потребителя.
  Доставчикът не носи отговорност и за:
  • всички вреди, причинени на получателите на услугата при предоставяне на услугата, с изключение на умишлено причинени вреди от служители на доставчика на услугата;
  • ако получателят на услугата забрави своя личен профил отворен на компютър или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне личният му профил да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
 • Доставчикът не носи отговорност за субективните възприятия и очаквания за качество и въздействие на предлаганите за продажба продукти от страна на Потребителя.
 • Доставчикът не дължи каквото и да е било обезщeтение или връщане на заплатени суми, ако Потребителят не е доволен от продукта.
 • Доставчикът не носи отговорност, ако се окаже, че лице което е заплатило продукт не е навършило 18 години или страда от психически недостатъци или заболявания, които му пречат да разбира свойството и значението на своите постъпки и да ги ръководи. Ако такова лице е извършило покупка на продукт от уебсайта, то Доставчикът не носи отговорност и не дължи връщането на заплатената сума и не дължи каквото и да е обезщетение. Отговорността в този случай се носи от лицето, което осъществява надзор и се грижи за страдащият от психически или физически недостатъци или заболявания.

XIV. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Сайтът www.simonagifts.com може да съдържа специални връзки (линкове, хипервръзки) към други уеб сайтове, поддържани от трети страни.
Доставчикът не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този сайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица.
XV. АВТОРСКИ ПРАВА
Цялото съдържание на всички статии, страници, аудио/видео материали, лого, графични изображения, надписи, изображения и други ресурси качени на сайта www.simonagifts.com принадлежат на Собственика или на негови партньори и са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права, Кодекса за международното частно право, както и Регламентите на ЕС за защита на авторското право.
Тяхното копиране, споделяне, възпроизвеждане, разпространяване, излъчване, предаване, видоизменяне или използване по друг начин, води до нарушение на авторските права и подлежи на съдебно преследване и нарушителите носят наказателна отговорност по смисъла на Наказателния кодекс на Република България
Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Независимо от горното, потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е собственикът или трето лице.
XVI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ. АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Всички спорове, породени от настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез разбирателство и взаимни отстъпки.
В случай, че не може да се постигне споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно чл.181н, ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.
XVII. СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА
Обстоятелството, че отделна разпоредба на настоящите Общи условия е или може да бъде обявена за незаконосъобразна, недействителна или неприложима, не води до незаконосъобразност, недействителност и неприложимост на останалите разпоредби на Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
XVIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Освен в случаите предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
(а) преустановяване на дейността на собственика или прекратяване поддържането на уебсайта;
(б) взаимно съгласие на страните за прекратяването;
(в) други предвидени в закона случаи.

XIX. ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ
Доставчикът си запазва правото да спре или прекрати възможността на Потребител да използва Страницата по всяко време, поради конкретна причина или в отсъствието на такава. Доставчикът може да блокира достъпа му до Страницата и в случай на:
(а) нарушение на настоящите Общи условия законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия;
(б) ако не е в състояние да удостовери или идентифицира предоставената от Потребителя информация или
(в) счита, че в резултат на действията на Потребителя могат да възникнат финансови загуби или юридическа отговорност за Потребителя, за клиенти на Доставчика или за организацията му.
В случай, че акаунтът ви бъде деактивиран или изтрит, единствената ви възможност е да поискате възстановяване на акаунта си, като се свържете с Доставчикът на info@simonagifts.com.
XX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Евентуалните спорове, възникнали между Собственика и Потребителя ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния съд в гр. София.
XXI. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът ги довежда до знанието на Потребителите, чрез публикуването им на Уебсайта на Доставчика.
Ако потребителят, не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях. Нерегистриран потребител изразява несъгласието си с промяната на настоящите Общи условия, като преустанови ползването на услугите за нерегистрирани потребители съгласно настоящите общи условия, предоставяни посредством уебсайта.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА/ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОДУКТ

Настоящите условия за доставка/получаване на продукт, съставляват неразделна част от Общите условия за ползване на www.simonagifts.com.

Всички правила и дефиниции, използвани там са приложими и в настоящия документ.
I. Поръчки на продукти, направени в платформата www.simonagifts.com се изпращат до адрес или офис, посочени от потребителя с куриерски фирми Спиди или ЕКОНТ, по избор на Потребителя.

 1. Стоките се доставят до посочен от потребителя адрес на територията на Република България.
 2. Сроковете за доставка на стоките са обикновено до 7 работни дни.
 3. Всяка направена поръчка в онлайн магазин www.simonagifts.com
  се потвърждава с имейл от страна на Доставчика, както и с телефонно обаждане от Доставчика. На посочения от Потребителя имейл адрес, Доставчикът ще изпрати информация за статуса на поръчката.
  Доставчикът ще позвъни на посочения от Потребителя телефонен номер, преди да започне изпълнението на поръчката. В случай, че след три опита в три различни дни да се свърже с Потребителя по телефон, това не се е случило, Доставчикът няма да пристъпи към изпълнение на поръчката.
 4. Поръчки направени през почивни, празнични и неработни дни се обработват на следващият работен ден.
  За по-малките населени места доставката е според графика на куриерска фирма.
  Всички пратки се изпращат с опция преглед.
 5. Цената на доставката не е включена в стойността на избраната и поръчана от потребителя стока.
  Доставката на продукти ще бъде безплатна при поръчки над 100 лв.
 6. Собственикът не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера или превозвача, извършващ доставката и/или поради независещи от собственика обстоятелства.
 • Доставчикът НЕ носи отговорност за куриерските услуги и за техните срокове на доставка, а единствено за обработването и изпращането на поръчките.
 • В периоди на промоции, намаления или по-голяма натовареност Доставчикът си запазва правото на промени по условията за обработка и доставка, без да уведоми предварително клиентите за това.
  При извънредни обстоятелства и при техническа сложност за изработването на продукта, Доставчикът си запазва правото да удължи сроковете за доставка.
 1. При извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране при прегледа на явни недостатъци, липсата на някой от придружаващи стоката аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение потребителят незабавно уведомява собственика на следната електронна поща: info@simonagifts.com
 2. Куриерите/превозвачите, които извършват доставките на стоки се избират по усмотрение на собственика и той по всяко време може да ги променя, без да е длъжен да информира предварително потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ И РЕКЛАМАЦИИ

Настоящите условия за връщане на продукти съставляват неразделна част от Общите условия за ползване на www.simonagifts.com. Всички правила и дефиниции, използвани там са приложими и в настоящия документ.
I. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР
За да упражни правото си на отказ от договора, сключен от разстояние, Потребителят трябва да уведоми Доставчикa за намерението си като попълни Формуляр за връщане на продукт, който ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“ и го изпрати на имейла за контакт: info@simonagifts.com.
В случай че Потребителят не изпълни задължението си да уведоми Доставчика в 14-дневен срок от получаването на продукта и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
Потребителят следва да изпрати обратно на Доставчика продукта, не по-късно от 14 дни от деня, в който го е получил.
Доставчикът извършва възстановяване на суми в 14-дневен срок от получаване обратно на продукта с наложен платеж.

При отказ от договора, транспортните разходи за връщане на стоките са за сметка на Потребителя.
Продуктът следва да бъде изпратен обратно до следния адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400 бул./ул. Стоян Ангелов № 32, вх. Б, ет. 3, ап. 5.
Продукти, изпращани до офис няма да бъдат вземани от Доставчика.
При връщане на стоката, Потребителят се задължава да я върне заедно с пълния получен комплект аксесоари, както и всички съпътстващи документи – касов бон, фактура.
При връщане на стоката, Потребителят се задължава да върне и всички
подаръци, които е получил заедно с поръчаната стока, в случай, че такива са
изпратени от Доставчика.
Продуктът следва да бъде върнат в оригинална опаковка в неговата цялост, пълна окомплектовка и без увреждания. Потребителят се задължава да върне стоката в търговски вид. Търговски вид означава вид, който да позволява последващата продажба на стоката като нова. Разопаковането на стоката следва да не е довело до очевидно нарушаване на търговския вид на стоката.
В случай на нарушен търговски вид на стоката, Доставчикът има право по своя преценка да откаже да приеме отказ от договора или да начисли на
Потребителя разходи за възстановяване на стоката в търговски вид. Съгласно
чл. 55, ал. 4 от ЗЗП, Потребителят носи отговорност за намалената стойност на
стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да
установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

Моля, имайте предвид следните условия за поръчка на продукт, изработен по индивидуален дизайн и поръчка на клиента, от уебсайта www.simonagifts.com:
Потребителят няма право да се откаже от сключения договор за покупко-продажба от разстояние за продукт изработен по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

Доставчикът не извършва възстановяване на заплатени суми от Потребителите за поръчка на продукт по индивидуална поръчка на клиента. Моля, имайте предвид това уведомление при осъществяването на поръчка през www.simonagifts.com.
II. РЕКЛАМАЦИИ
Клиентите имат право да предявят рекламация на стоката в следните случаи:

 • при констатирани липси;
 • дефекти на стоката;
 • несъответствие с поръчания модел или размер.
  При рекламация на продукт, Потребителят следва да уведоми Доставчикa за намерението си като попълни Формуляр за връщане на продукт, който ще намери в раздел „Условия за връщане на продукти“ и да отбележи причината за рекламацията. Препоръчително е изпращане на снимки на дефектния продукт. След това Потребителят следва да изпрати формуляра на имейл: info@simonagifts.com.
  Продуктът следва да бъде изпратен обратно до следния адрес: гр. Пазарджик, п.к. 4400 бул./ул. Стоян Ангелов № 32, вх. Б, ет. 3, ап. 5.
  Продуктът следва да бъде върнат в състоянието, в което е получен.
  При предявяване на рекламация лицата задължително я описват в регистъра като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.
  Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката или е поръчана услугата, на адреса на управление на търговеца или на друго място, посочено от търговеца.
  Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

При потвърждаване на рекламацията, транспортните разходи по връщане или замяна на стоката са за сметка на Доставчика.
Доставчикът не поема отговорност и не се смятат за основание за Рекламация малки отклонения в цвета, стила и размера на продукта, тъй като става въпрос за продукти ръчна изработка. Поради разлики в мониторите и техните настройки, реалните цветове и текстури на повърхностите на произведенията може леко да се различават от тези на снимките. Поради творческия елемент на работа и индивидуалния подход на всеки творец и занаятчия, при индивидуални поръчки, Доставчикът не поема отговорност за пълната идентичност на изработения продукт с предствената снимка.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено, ако желаете да се откажете от договора)
До ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………
Номер на поръчка…………………………………………………………………………………………
Име на потребителя – ………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя – …………………………………………………………………………………………………
Телефон на потребителя……………………………………………………………………………….
Имейл на потребителя…………………………………………………………………………………..

Подпис на потребителя: ……………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

Дата: ……………………………………………